Agencja Nieruchomości Rolnych

3/8

Po tym, jak Andrzej Butra z PSL sam zrezygnował ze stanowiska dyrektora ANR (zachowując tam pracę w charakterze głównego specjalisty), jednostką kierował Mirosław Borzym, kojarzony z Jakim zastępca Butry.

Awansu na dyrektora jednak nie uzyskał. Na czele ANR stanął bowiem Piotr Semak, pełnomocnik PiS w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz człowiek Kłosowskiego. Borzym pozostał wicedyrektorem.

Wszystkie zdjęcia
  • Urząd wojewódzki
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Agencja Rynku Rolnego
  • Ochotniczy Hufiec Pracy
  • Niższy szczebel
-->