Pierwsza dotyczyć ma wezwania RIO do usunięcia przez radnych z korekty budżetu uchwalonej w kwietniu kwoty 6 tys. zł na wyjazd uczniów podstawówki nr 33 na konkurs naukowy Odyseja Umysłu. Kwotę tę zabezpieczono w budżecie z pieniędzy, jakie miasto otrzymuje, wydając koncesje na sprzedaż alkoholu. RIO stwierdziła, że to naruszenie zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ta bowiem reguluje, na co mogą być wydawane pieniądze z wydawania koncesji, a finansowania wyjazdów młodzieży nie ma na tej liście.

Marcin Ociepa ma być pełnomocnikiem radnych

Druga nadzwyczajna sesja również będzie dotyczyć spięcia na linii RIO - rada miasta. Tym razem chodzi o korektę budżetu z marca, w której radni wbrew prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu powykreślali część zadań, zastępując je własnymi, m.in. zakupem drona antysmogowego oraz przesadzarki do drzew, a także remontem biblioteki w podstawówce nr 24. RIO uznała, że radni działali wbrew Ustawie o finansach publicznych i samorządzie gminnym, bowiem mogli narazić miasto na zwieszenie deficytu budżetowego oraz – zdaniem RIO – tylko prezydent miasta ma w ciągu roku możliwość wprowadzania nowych projektów do budżetu z pomocą korekt, a radni mogą to robić tylko podczas sesji budżetowej.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej