„Wszedłem w posiadanie bulwersujących materiałów od anonimowego autora, dotyczących realizacji jednego z projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na naszej uczelni. (…) Sprawa dotyczy obecnych i byłych pracowników Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, jednego z doktorantów. Wstępne przejrzenie dostarczonych dokumentów świadczy o prawdopodobnych cechach plagiatu oraz znamionach oszustwa” – e-mail tej treści został rozesłany pod koniec września br. do kilkudziesięciu osób i instytucji, m.in. do prezydenta Opola, marszałka województwa, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz do mediów.

„Brudna kampania na politechnice”

Profesor, który jest autorem e-maila, zaznacza ponadto, że rektor uczelni powinien powiadomić organy ścigania o możliwości wyłudzenia kwoty 4 715 000 złotych na realizację projektu, którego zadania i metodologia bliźniaczo brzmią w pracy doktorskiej obronionej w 2014 r. – Zaznaczam, że praca doktorska nie została nigdy przywołana w materiałach dokumentujących realizację projektu, natomiast jej liczne fragmenty zostały przedstawione jako bezpośrednie wyniki prac związanych z realizacją projektu (...) W uzasadnieniu wniosku o przyznanie grantu padają słowa o braku informacji naukowych o podobnych do proponowanych w projekcie – argumentuje. W gronie siedmiu naukowców, którzy brali udział w projekcie, są były rektor uczelni prof. Jerzy Skubis i prof. Paweł Frącz. – To jest fake news, a ja fake newsów nie komentuję. Toczy się brudna kampania na politechnice odnośnie do nowych wyborów. To są wszystko elementy tej kampanii – mówi prof. Skubis.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej