Najważniejsze daty historii Opola. Powinniśmy je świętować?

katka, ł, mm, szwoj, łuba, apa
12.04.2016 14:06
Wszystkie zdjęcia
  • Upadek Festung Oppeln
  • Urodziny Papy Musioła
  • Uzyskanie praw miejskich
  • Wysadzenie auli WSP
  • Rocznica powodzi tysiąclecia