Głaz na wyspie Bolko

5/5

fot. Jagoda Gorol

Zobacz także

Z mostu na wyspę Bolko widać ogromny głaz, dziś bezimienny, dawniej poświęcony Wilhelmowi II. Historia ta rozpoczyna się w 1913 roku, kiedy to mieszkańcy Oppeln "podarowali" park na wyspie cesarzowi Wilhelmowi II, o czym przypomina głaz, na którym można jeszcze dostrzec ślad po metalowej tablicy. Pomnik został wykonany przez znanego opolskiego kamieniarza Josefa Knauera i został odsłonięty 8 czerwca 1913 roku przy asyście władz miasta. Po tablicy z napisami nie ma śladu.

Na wyspie Bolko stał jeszcze jeden pomnik poświęcony opolskiemu architektowi Erichowi Schmidtowi, ufundowany przez Towarzystwo Upiększania Miasta i odsłonięty 15 maja 1927 roku. Głaz z metalowym medalionem został prawdopodobnie zniszczony, nie wiadomo, jakie były jego losy po 1945 roku, nie wiadomo też, gdzie dokładnie stał. Do tej pory odnaleziono tylko jedno zdjęcie go przedstawiające.

Wszystkie zdjęcia
  • Pomnik Bismarcka
  • Tajemnica pomnika Wilhelma I
  • Strącony nagi żołnierz
  • Zagadka Fryderyka II Wielkiego
  • Głaz na wyspie Bolko
Zobacz jeszcze raz