Strącony nagi żołnierz

3/5

Przy dzisiejszej ul. Książąt Opolskich, na wysokości Muzeum Diecezjalnego, znajdował się pomnik żołnierzy 23. Rezerwowego Pułku Piechoty poległych w I wojnie światowej. Autorami pomnika byli architekt Sattler i rzeźbiarz Breitenbach. Pomnik odsłonięto 16 września 1928 roku. Podczas uroczystości modlitwę odmówili przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, ewangelickiego i judaistycznego. Po modlitwie pomnik odsłonił nadburmistrz Ernst Berger. Uroczystość była wstępem do wizyty prezydenta Hindenburga, który na drugi dzień miał odwiedzić Oppeln. Pomnik przedstawiał nagiego (prócz hełmu na głowie) niemieckiego żołnierza, ciężko wspartego na dłoni, który zbierał siły do obrony ojczyzny. Stał na wysokim cokole, na którym widniał pamiątkowy napis. Pomnik wraz z wkroczeniem wojsk sowieckich został zrzucony z postumentu, a następnie usunięty.

Wszystkie zdjęcia
  • Pomnik Bismarcka
  • Tajemnica pomnika Wilhelma I
  • Strącony nagi żołnierz
  • Zagadka Fryderyka II Wielkiego
  • Głaz na wyspie Bolko