Zagadka Fryderyka II Wielkiego

4/5

To pomnik, który wzbudza największe emocje, a o jego zniknięciu krążą legendy. Pomnik ustawiono przed Ratuszem w 1936 roku. Postać Fryderyka została wyrzeźbiona przez Eduarda Uhlenhutha w 1862 roku, a cynkowy odlew postawiono w Przydrożu Małym koło Korfantowa, na pamiątkę podpisanego tamże w 1741 roku rozejmu między Fryderykiem Wielkim i austriackim feldmarszałkiem Neippergiem.

By ochronić pomnik przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych, został przeniesiony w 1880 roku do hallu pałacu, a niedługo potem, w 1891 roku, przetransportowano go do Opola, gdzie stanął w gmachu rejencji przy dzisiejszym placu Wolności. Tam stał aż do 1933 roku, z małą przerwą w latach plebiscytu, kiedy to w tym gmachu urzędowała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z francuskim generałem Henri La Rondem na czele, który to generał, niedarzący nadmierną sympatią Niemców, kazał usunąć pomnik z hallu.

W 1933 roku cynkowy posąg przewieziono do Gliwic i tam, po przecięciu na części, wykonano nowy odlew spiżowy. Odnowiony pomnik Fryderyka II Wielkiego stanął przed budynkiem Ratusza. Pomnik zwalono z cokołu w kwietniu 1945 roku, a następnie wrzucono do Młynówki. Mimo prac budowlanych prowadzonych w jej korycie nie odnaleziono pomnika. To kolejna zagadka czekająca na rozwiązanie.

Wszystkie zdjęcia
  • Pomnik Bismarcka
  • Tajemnica pomnika Wilhelma I
  • Strącony nagi żołnierz
  • Zagadka Fryderyka II Wielkiego
  • Głaz na wyspie Bolko