Pierwsze wakacje w powojennym Opolu. Jak miasto podnosiło się z gruzów?

Natalia Barczyk
27.06.2021 13:01

Fot. Stanisław Bober /rep. Micha

W 1945 roku na tzw. Ziemie Odzyskane przybyli repatrianci. Choć wielu z nich wciąż było niepewnych swego dalszego losu, to jednak powoli i bardzo ostrożnie zaczęli sobie układać życie w poniemieckim Opolu. Wyjątkowe były także wakacyjne miesiące pierwszych lat po wojnie, gdy zaczęło odradzać się życie kulturalne. O czym wspomina miejska kronika z tamtego okresu?

Wszystkie zdjęcia
  • Nauka polskiego
  • Pierwszy Komitet
  • Brak mieszkań
  • Gość z ambasady
  •  Uroczyste ognisko i akademia w teatrze
  • Reaktywacja cementowni
  • Remont kina
  • Teatr i prasa
  • Pierwsze książki