Nasi szkoleniowcy trenerami reprezentacji

łuba, kono
19.05.2015 19:00
Wszystkie zdjęcia
  • Anna Łukanowa-Jakubowska
  • Andrzej Sałacki
  • Rafał Kuptel i Michał Skórski
  • Waldemar Wspaniały
  • Krzysztof Stelmach
  • Ryszard Szewczyk
  • Krzysztof Siemion
  • Wadim Czeczuro
  • Marcin Marcinkiewicz