Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Czas pandemii nie jest łatwy dla nas wszystkich, jednak pamiętajmy, że w trudnych czasach najgorzej radzą sobie osoby starsze, niesamodzielne czy rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji. Wsparcia wymagają także instytucje niosące pomoc takim osobom. Z myślą o nich Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął szereg działań, które ułatwiły przetrwanie tego okresu. Działania te były możliwe dzięki szybkiemu uruchomieniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie dla osób starszych i niesamodzielnych

Podczas pandemii w sytuacji ograniczonych możliwości przemieszczania się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zorganizował usługę tzw. kuriera społecznego. W ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” 90 kurierów dowoziło posiłki, leki i zakupy do osób najbardziej potrzebujących pomocy. Z projektu sfinansowano także obiady dla osób niesamodzielnych. Tego rodzaju wsparcie otrzymało już ok. 2200 osób w 48 gminach województwa opolskiego.

W ramach projektu zakupiono także środki ochrony osobistej dla pracowników pomocy społecznej: maseczki, kombinezony, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Ponadto dla seniorów zrzeszonych w 18 kołach/oddziałach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu woj. opolskiego zakupiono i przekazano środki ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz przyłbice, a także 18 stacji dezynfekujących.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

- Wszelkie działania projektu mają na celu wspieranie osób potrzebujących, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a także osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. starsze, samotnie gospodarujące i/lub niepełnosprawne). Tu dążymy do jak najsilniejszej pomocy środowiskowej.

W związku z COVID-19, celem działań było szybkie i skuteczne zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób niesamodzielnych podczas epidemii - mówi Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora ROPS.

Wsparcie dla domów dziecka i rodzin w trudnej sytuacji

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu jest projekt „Bliżej rodziny i dziecka” mający na celu wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także pieczy zastępczej.

Z pomocą Funduszy Europejskich możliwe było podjęcie działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Domy dziecka, powiatowe centra pomocy rodzinie, świetlice terapeutyczne i środowiskowe i inne instytucje zajmujące się pomocą rodzinie otrzymały w sumie 110 stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk, 27 mat dekontaminacyjnych, bramki do dezynfekcji osób, bezdotykowe termometry na podczerwień, itp. Tego typu działania pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów, a co za tym idzie ochronić przed zarażeniem dużą grupę osób. Pomoc w postaci środków ochrony osobistej została także skierowana do rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych oraz do 989 rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Ogromnym wsparciem dla dzieci i młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych była możliwość skorzystania z e-korepetycji, które również zostały sfinansowane w ramach projektu. Zrealizowano 300 godzin zdalnych korepetycji z nauk ścisłych i humanistycznych oraz e-sługę psychologiczną zarówno dla wychowanków, jak i wychowawców. Ponadto na potrzeby zdalnego nauczania zakupiono dla nich 190 laptopów i inny sprzęt niezbędny do nauki.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

W obliczu pandemii pokazaliśmy, że Fundusze Europejskie mają ludzki, konkretny wymiar dopasowany do potrzeb i okoliczności. Dzięki tym środkom możemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszego wsparcia i pomagać im radzić sobie w trudnej sytuacji.

Opolskie fundusze mają moc!

Materiał promocyjny Partnera

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.