Więcej
  Komentarze
  Srututu... a potem i tak będą głosować tak jak rozkaże partyjny bonzo więc te ich poglądy nie mają żadnego znaczenia.
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Moje odpowiedzi na te pytania, choć nie kandyduję. 1. To dotyczy Opola, więc nie wiem po co to pytanie. To nie wybory samorządowe. 2.Gimnazja powinny pozostać. nie wolno pozwolić, żeby 16 bydlak, z dwuletnią odsiadką w 7 i 8 klasie terroryzował 7-8 letnie dzieci. Nie wiem po co w ogóle te egzaminy. Przez te egzaminy nauka trwa jedynie 5 semestrów. 3. Nie ma takiej potrzeby w miastach wielkości Opola. O wiele bardziej szkodliwe jest ogrzewanie domów węglem czy drewnem. 4. Powinna. 5.Jo! 6.Ciekawe jak sobie państwo wyobrażają miejsca do grilowania w parkach bez piwa? Zakaz spożywania alkoholu w parkach istnieje od dawna, tylko są tacy co go nie respektują a władzom to nie przeszkadza. 7. Budowanie przez państwo domów wielorodzinnych to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Błędy popełnia się przede wszystkim w planach zagospodarowania przestrzennego. Marnuje się cenne tereny pod budowę kamienic na parterowe pawilony handlowe. 8. Pozostawić tak jak jest. 9. Religia może zostać w szkole ale ograniczona do 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Kiedyś, gdy religia była w salkach katechetycznych była tylko 1 godzina religi i to zupełnie wystarczało. Potrzebny jest zakaz odbywania rekolekcji w czasie lekcyjnym. Dwa razy w roku przez tydzień dzieci nie chodzą na inne lekcje bo muszą być na rekolekcjach odbywających się w szkole. To samo dotyczy mszy na które dzieci muszą chodzić w czasie lekcjnym. 10. Raczej niewyobrażalna jest współpraca niektórych partii na tym polu.
  już oceniałe(a)ś
  2
  1
  Uszczegóławiając odpowiedź na pytanie 5. Powinna obowiązywać prosta zasada - wybrany nie może sprawować mandatu na określonym szczeblu władzy dłużej niż przez dwie kadencje bez względu na to czy zasiadał w organie uchwało/ustawodawczym czy wykonawczym. W powiatach i województwach, gdzie w grę wchodzi wybór kolegialnego organu wykonawczego, komitety wyborcze powinny jasno wskazać na liście wyborczej swój zespół kandydatów z przypisanymi im funkcjami, które będą pełnić w przypadku wyboru. W ten sposób wyeliminuje się partyjne układanki i handel stanowiskami. Zaś radni wybierani w ramach JOW nie będą ślepo podążać za wytycznymi szefa partii straszącego ich kiepską pozycją na liście wyborczej w przypadku niesubordynacji.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  1. Bezdyskusyjnie nteres ogółu jest ważniejszy niż interes wąskiej grupki zainteresowanej tylko tym, żeby jej było dobrze. Niemniej bardzo ważne jest to aby wybrany wariant spowodował rzeczywisty efekt w postaci uwolnienia miasta od korków. 2. Pozostawić obecny system. Wprowadzić daleko idącą odpowiedzialność nauczycieli i uczniów, bo dzisiaj to fikcja sprzyjajæca szerzeniu się patologii. 3. Absolutnie nie, chyba że Polska stanie się krajem w którym nawet najgorzej zarabiający Polak za roczne wynagrodzenie będzie mógł kupić nowy samochód. 4. Nie. Nie musimy ślepo podążać nieznaną drogą wyznaczoną przez innych kiedy nasza jest bezpieczniejsza. Dobrze nam z własną walutą. 5. Zdecydowanie należy ograniczyć ilość kadencji jakie może pełnić wybrana osoba na wszelkich szczeblach władzy. Powinniśmy zacząć od sejmu i senatu, gmina, powiat województwo. Organ wykonawczy wybierany tylko w wyborach bezpośrednich, nawet jeśli jest wieloosobowy. Na każdym szczeblu JOW. Przepisy które by to wprowadziły powinny z automatu wyeliminować możliwość udziału w wyborach zawodowych koryciarzy, którzy przesiedzieli już co najmniej 2 kadencje. 6. Tak. 7. Gminy powinny budować mieszkania na wynajem, a budżet państwa powinien im za to zwracać pieniądze. Pieniądze pobrane z wynajmu gmina powinna odprowadzać do budżetu państwa. 8. Przede wszystkim swoboda wyboru zamiast fikcyjnych zakazów mających uspokoić czyjeś sumienie. Jednak w polskich realiach formalne uregulowanie aborcji powinno się odbyć na podstawie wyniku ogólnokrajowego referendum. Nie wyobrażam sobie aby tą decyzję miało za Polki podejmowaća kilkuset ograniczonych umysłowo i światopoglądowo niewolników kleru bądź też stare dewotki obżerające się sałatkami w ławach poselskich. 9. Konstytucja gwarantuje swobodę wyznania. Jeśli zapewniamy coś jednym, to wypada zapewnić to także pozostałym. Finansowanie po stronie zainteresowanych. 10. Nie wyobrażam sobie braku współpracy w kwestiach o istotnym znaczeniu dla regionu, z którego zostali wybrani.
  już oceniałe(a)ś
  1
  1
  4. Strefa euro - Polska powinna do niej wejść? "Docelowo tak , ale pod warunkiem ze Unia Europejska będzie to korzystne i bezpieczne dla Polski ( kraju i obywateli)." a można po polsku? nie wiem czy to kandydatka takie pierdoły sadzi, czy korekta redakcyjna w GWO leży i kwiczy...
  już oceniałe(a)ś
  0
  0